Dane podstawowe

Podstawa prawna

Obiekty

Regulaminy

Zarządzenia

Cennik

Zamówienia publiczne

Zapytania poniżej 30.000 euro

Gospodarka nieruchomościami

Polityka bezpieczeństwa informacji

Kadra

Konkursy

Oferty pracy

Rejestry i archiwa

Informacje nieudostępnione w BIP

Obsługa Biuletynu

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Przetarg na Dzierżawę Kawiarni RCK w formie konkursu ofert

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Przetarg na Dzierżawę Kawiarni RCK w formie konkursu ofert

 

Na przetarg wpłynęły następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Cena oferowana

1

Restauracja  POLANER  Robert Polanowski, Korzystno, ul.Szałwiowa 6

2500 zł +VAT;

w okresie 15.06.11 -31.08.11. – 3000 zł + VAT

2

Cafe Venezia s.c., ul. Sikorskiego 1/3, 78-100 Kołobrzeg

2200 zł brutto

3

Firma Gastronomiczno-Usługowa ORIENT, 78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 39

500 zł brutto

 

 

Dokonano wyboru oferty Nr 1 złożonej przez POLANER Robert Polanowski, Korzystno, ul. Szałwiowa 6, jako najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt. 5 oraz art. 91 ust. 1 ustawy P.z.p.