Dane podstawowe

Podstawa prawna

Obiekty zajmowane przez Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu

Inwentaryzacje

Regulaminy

Zarządzenia

Zamówienia publiczne

Zapytania ofertowe poniżej 30.000 euro

Archiwum zamówień publicznych

Gospodarka nieruchomościami

Polityka bezpieczeństwa informacji

Kadra

Oferty pracy

Kontrole

Rejestry i archiwa

Informacje nieudostępnione w BIP

Redakcja Biuletynu

Dział Świetlic dla Dzieci i Młodzieży

  1. Zieniuk Katarzyna - Kierownik działu placówek wsparcia dziennego
  2. Beata Ambroziak - instruktor działalności podstawowej - wychowawca placówki wsparcia dziennego
  3. Magdalena Posłuszna-Piekoszewska - instruktor działalności podstawowej - wychowawca placówki wsparcia dziennego