Dane podstawowe

Podstawa prawna

Obiekty zajmowane przez Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu

Inwentaryzacje

Regulaminy

Zarządzenia

Cennik

Zamówienia publiczne

Zapytania ofertowe poniżej 30.000 euro

Archiwum zamówień publicznych

Gospodarka nieruchomościami

Polityka bezpieczeństwa informacji

Kadra

Oferty pracy

Kontrole

Rejestry i archiwa

Informacje nieudostępnione w BIP

Redakcja Biuletynu

Podstawa użytkowania

  1. UMOWA UŻYCZENIA nr 11/2008 zawarta w dniu 18.09.2008 r. pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg, ul.Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg Janusza Gromka, a Miejskim Ośrodkiem Kultury z siedzibą przy ul. Solnej 1, 78-100 Kołobrzeg reprezentowanym przez p.o. Dyrektora Tadeusza Kielar, Główną Księgową Katarzynę Kubiak – Jóźwicką /GN.72243/20/08/

1) załącznik nr 1 – Inwentaryzacja powykonawcza budynku Obr. 4, Kołobrzeg Miasto, dz. 179, ul. Solna 1

2) załącznik nr 2 – Wykaz wyposażenia gastronomicznego

3) załącznik nr 3 – Spis dokumentacji technicznej, gwarancyjnej instrukcji obsługi

4) załącznik nr 4 – Mapka z wydzielonym terenem wokół budynku

  1. ANEKS NR 1 do ww. umowy użyczenia sporządzony w dn. 08.01.2009 r. pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13,78-100 Kołobrzeg, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg Janusza Gromka, a Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu z siedzibą przy ul. Solnej 1, 78-100 Kołobrzeg reprezentowanym przez Dyrektora Tadeusza Kielar, Główną Księgową Katarzynę Kubiak – Jóźwicką /GN.V.72243/20/08/

  2. Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 8.10.2008 r.

1) załącznik nr 1 – Przyjęcie środka trwałego

2) załącznik nr 2 – Wykaz pomieszczeń wraz z wyposażeniem stałym i ruchomym

3) załącznik nr 3 – Protokół przekazania materiałów