Dane podstawowe

Podstawa prawna

Obiekty zajmowane przez Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu

Inwentaryzacje

Regulaminy

Zarządzenia

Cennik

Zamówienia publiczne

Zapytania ofertowe poniżej 30.000 euro

Archiwum zamówień publicznych

Gospodarka nieruchomościami

Polityka bezpieczeństwa informacji

Kadra

Oferty pracy

Kontrole

Rejestry i archiwa

Informacje nieudostępnione w BIP

Redakcja Biuletynu

Dyrektor i Sekretariat

Dyrektor Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu

Tadeusz Kielar

Z-ca Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu

Elżbieta Downarowicz (ABI)


Sekretariat obsługuje
Zofia Turek - Specjalista ds. sekretariatu i kadr