Dane podstawowe

Podstawa prawna

Obiekty zajmowane przez Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu

Inwentaryzacje

Regulaminy

Zarządzenia

Cennik

Zamówienia publiczne

Zapytania ofertowe poniżej 30.000 euro

Archiwum zamówień publicznych

Gospodarka nieruchomościami

Polityka bezpieczeństwa informacji

Kadra

Oferty pracy

Kontrole

Rejestry i archiwa

Informacje nieudostępnione w BIP

Redakcja Biuletynu

Dział Administracyjno-Gospodarczy / Kadry

W Dziale Administracyjno-Gospodarczym Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu zatrudnieni są:

  1. Agata Rybka - Kierownik działu administracyjno-gospodarczego/starszy specialista ds. kadr
  2. Wojciech Dejewski  - Specjalista obsługi i konserwacji urządzeń technicznych
  3. Wiesława Hrynkiewicz  - Pracownik gospodarczy
  4. Beata Banach - Pracownik gospodarczy
  5. Marian Łukaszewicz - Montażysta wystaw
  6. Sylwia Błaszczyk - Specjalista ds. kadr i administracji
  7. Renata Syska