Dane podstawowe

Podstawa prawna

Obiekty zajmowane przez Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu

Inwentaryzacje

Regulaminy

Zarządzenia

Cennik

Zamówienia publiczne

Zapytania ofertowe poniżej 30.000 euro

Archiwum zamówień publicznych

Gospodarka nieruchomościami

Polityka bezpieczeństwa informacji

Kadra

Oferty pracy

Kontrole

Rejestry i archiwa

Informacje nieudostępnione w BIP

Redakcja Biuletynu

Dział Organizacji Imprez i Pozyskiwania Środków

W Dziale Organizacji Imprez i Pozyskiwania Środków zatrudnieni są:

  1. Cwyl Edyta - Kierownik Działu Organizacji Imprez i Pozyskiwania Środków
  2. Paweł Przybyś- Specjalista ds. marketingu i organizacji imprez, (ASI)
  3. Krzysztof Minko- Specjalista ds. marketingu i organizacji imprez
  4. Ireneusz Szuniewicz - Specjalista ds. reklamy
  5. Jerzy Blachowski - kinooperator