Dane podstawowe

Podstawa prawna

Obiekty zajmowane przez Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu

Inwentaryzacje

Regulaminy

Zarządzenia

Zamówienia publiczne

Zapytania ofertowe poniżej 30.000 euro

Archiwum zamówień publicznych

Gospodarka nieruchomościami

Polityka bezpieczeństwa informacji

Kadra

Oferty pracy

Kontrole

Rejestry i archiwa

Informacje nieudostępnione w BIP

Redakcja Biuletynu

Statystyki oglądalności

# Strona Wyświetlenia
1.BIP117658
2.201710485
3.Rodzaj zajęć prowadzonych w RCK w Kołobrzegu10108
4.Zarządzenia wewnętrzne Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu wydane w 2009 r.8291
5.Inwentaryzacja zdawczo-odbiorcza z dn. 17.07.2009 r.8024
6.Pomieszczenia i wyposażenie7731
7.20167483
8.Uchwała nr XXVI/376/08 Rady Miasta Kołobrzeg z dn. 27.11.2008r.7206
9.Wezwanie do uzupełnienia dokumentów6892
10.Zarządzenia 2013 rok.6875
11.Zasady wynagradzania pracowników Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu6537
12.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych - nagłośnienie podczas FESTIWALU MIĘDZY SŁOWAMI6488
13.20186291
14.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi5830
15.Przetarg nieograniczony - "Usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych - nagłośnienie i oświetlenie koncertu Suzane Vega oraz Gaba Kulka 5706
16.Ogłoszenie dot. rozstrzygnięcia przetagu - Interfolk 20105671
17.Nagłośnienie i oświetlenie interfolk-rock festiwal5659
18.SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - nagłośnienie i oświetlenie 5394
19.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty imprezy majowe 20125258
20.Podstawa użytkowania 5253
21.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty5236
22.OGŁOSZENIE O PRZETARGU (2013)5213
23.Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania5185
24.Regulamin Funduszu Załogi Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu5183
25.Przedmiot działania Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu5180
26.SIWZ Interfolk 2013 wyzywienie i zakwaterowanie5106
27.Inwentaryzacja zdawczo - odbiorcza z dn. 14.07.2009 r.5059
28.ZARZĄDZENIE Nr 9/20125034
29.Pomoc5027
30.Załącznik do uchwały nr XXVI//376/08 Rady Miasta Kołobrzeg z dn. 27.11.2008 r.- Statut Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu5025