Dane podstawowe

Podstawa prawna

Obiekty zajmowane przez Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu

Inwentaryzacje

Regulaminy

Zarządzenia

Cennik

Zamówienia publiczne

Zapytania ofertowe poniżej 30.000 euro

Archiwum zamówień publicznych

Gospodarka nieruchomościami

Polityka bezpieczeństwa informacji

Kadra

Oferty pracy

Kontrole

Rejestry i archiwa

Informacje nieudostępnione w BIP

Redakcja Biuletynu

Dział Animacji Kultury

W Dziale Animacji Kultury Lokalnej Regionalnego Centrum Kultury w Kolobrzegu zatrudnieni są:

  1. Monika Dziedzic -Kierownik Działu, manager kultury
  2. Izabela Korpa - Jarosz - St. instruktor działalności podstawowej
  3. Violetta Kowalska- St. instruktor działalności podstawowej
  4. Polak Elżbieta - St. instruktor ds. plastyki
  5. Marek Bujak - zajęcia politechniczne (pracownia modelarska)
  6. Mateusz Prus - Instruktor działalności podstawowej
  7. Maciej Kuliński - Instruktor działalności podstawowej