Dane podstawowe

Podstawa prawna

Obiekty

Inwentaryzacje

Regulaminy

Zarządzenia

Cennik

Zamówienia publiczne

Zapytania poniżej 30.000 euro

Gospodarka nieruchomościami

Polityka bezpieczeństwa informacji

Kadra

Konkursy

Oferty pracy

Kontrole

Rejestry i archiwa

Informacje nieudostępnione w BIP

Redakcja Biuletynu

Stan zatrudnienia w RCK

W Regionalnym Centrum Kultury zatrudnionych jest 31 pracowników na 28,75 etatu (stan na dzień 05.10.2010 r.).

 

DOKUMENTACJA

Schemat organizacyjny RCK

1.3 MBPobierzPodgląd pliku