Dane podstawowe

Podstawa prawna

Obiekty zajmowane przez Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu

Inwentaryzacje

Regulaminy

Zarządzenia

Cennik

Zamówienia publiczne

Zapytania ofertowe poniżej 30.000 euro

Archiwum zamówień publicznych

Gospodarka nieruchomościami

Polityka bezpieczeństwa informacji

Kadra

Oferty pracy

Kontrole

Rejestry i archiwa

Informacje nieudostępnione w BIP

Redakcja Biuletynu

Stan zatrudnienia w RCK

W Regionalnym Centrum Kultury zatrudnionych jest 31 pracowników na 28,75 etatu (stan na dzień 05.10.2010 r.).
 

schemat organizacyjny RCK

1.3 MBPobierz