Dane podstawowe

Podstawa prawna

Obiekty

Inwentaryzacje

Regulaminy

Zarządzenia

Cennik

Zamówienia publiczne

Zapytania poniżej 30.000 euro

Gospodarka nieruchomościami

Polityka bezpieczeństwa informacji

Kadra

Konkursy

Oferty pracy

Kontrole

Rejestry i archiwa

Informacje nieudostępnione w BIP

Redakcja Biuletynu

Podstawa użytkowania

  1. Umowa użytkowania z dn. 30.03.1998 r. znak: NG.V.72246-2/3/98 z dnia 30.03.1998 r., zawarta pomiędzy Gminą Miejską w Kołobrzegu reprezentowaną przez Zarząd Miasta, a Miejskim Ośrodkiem Kultury reprezentowanym przez Dyrektora

  2. Aneks nr 1 do umowy użytkowania z dn. 30.03.1998 r. znak: NG.V.72246-2/3/98 z dnia 30.03.1998 r, zawarty w dn. 9.09.1998 r.

  3. AKT NOTARIALNY z dn. 10.09.2008 r. Rep.A nr 10779/2008 "Zmiana oświadczenia o ustanowieniu użytkowania"