Dane podstawowe

Podstawa prawna

Obiekty

Inwentaryzacje

Regulaminy

Zarządzenia

Cennik

Zamówienia publiczne

Zapytania poniżej 30.000 euro

Gospodarka nieruchomościami

Polityka bezpieczeństwa informacji

Kadra

Konkursy

Oferty pracy

Kontrole

Rejestry i archiwa

Informacje nieudostępnione w BIP

Redakcja Biuletynu

Inwentaryzacja zdawczo-odbiorcza w dn. 15-16.09.2009 r.

Nazwa dokumentu: Protokół opisowy z przebiegu inwentaryzacji na dzień 15-16.2009 r., z dn. 16.09.2009 r.

Rodzaj inwentaryzacji: zdawczo-odbiorcza

Sposób przeprowadzenia:spis z natury majątku kawiarni znajdującej się w RCK przy ul. Solnej 1

Zdająca: Magdalena Nowak

Przyjmujący: Wojciech Dejewski

Skład komisji inwentaryzacyjnej:

  • Aleksandra Celińska - przewodnicząca
  • Izabela Korpa - Jarosz - członek
  • Joanna Bobkowska - członek

Inne osoby obecne przy spisie:

  • Wojciech Dejewski - zdający
  • Artur Wilczyński - przejmujący

Inwentaryzacji podlegały przedmioty w użytkowaniu oraz artykuły spożywcze.

Spis rozpoczęto w dn. 15.09.2009 r. i zakończono w dn. 16.09.2009 r.