Dane podstawowe

Podstawa prawna

Obiekty zajmowane przez Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu

Inwentaryzacje

Regulaminy

Zarządzenia

Cennik

Zamówienia publiczne

Zapytania ofertowe poniżej 30.000 euro

Archiwum zamówień publicznych

Gospodarka nieruchomościami

Polityka bezpieczeństwa informacji

Kadra

Oferty pracy

Kontrole

Rejestry i archiwa

Informacje nieudostępnione w BIP

Redakcja Biuletynu

Inwentaryzacja zdawczo-odbiorcza w dn. 15-16.09.2009 r.

Nazwa dokumentu: Protokół opisowy z przebiegu inwentaryzacji na dzień 15-16.2009 r., z dn. 16.09.2009 r. 
Rodzaj inwentaryzacji: zdawczo-odbiorcza
Sposób przeprowadzenia: spis z natury majątku kawiarni znajdującej się w RCK przy ul. Solnej 1
Zdająca: Magdalena Nowak
Przyjmujący: Wojciech Dejewski
Skład komisji inwentaryzacyjnej: Aleksandra Celińska - przewodnicząca
                                                  Izabela Korpa - Jarosz - członek
                                                  Joanna Bobkowska - członek
Inne osoby obecne przy spisie: Wojciech Dejewski - zdający
                                                Artur Wilczyński - przejmujący

Inwentaryzacji podlegały przedmioty w użytkowaniu oraz artykuły spożywcze.
   
Spis rozpoczęto w dn. 15.09.2009 r. i zakończono w dn. 16.09.2009 r.