Dane podstawowe

Podstawa prawna

Obiekty

Regulaminy

Zarządzenia

Cennik

Zamówienia publiczne

Zapytania poniżej 30.000 euro

Gospodarka nieruchomościami

Polityka bezpieczeństwa informacji

Kadra

Konkursy

Oferty pracy

Rejestry i archiwa

Informacje nieudostępnione w BIP

Obsługa Biuletynu

Inwentaryzacja zdawczo - odbiorcza z dn. 14.07.2009 r.

Nazwa dokumentu: Arkusz spisu z naturyna dzień 14.07.2009 r.

Rodzaj inwentaryzacji: zdawczo-odbiorcza

Sposób przeprowadzenia: z natury

Przedmiot spisu: kawiarnia RCK ul. Solna 1

Skład komisji inwentaryzacyjnej:

  • Aleksandra Celińska - przewodnicząca
  • Izabela Korpa - Jarosz - członek
  • Joanna Bobkowska - członek

Inne osoby obecne przy spisie:

  • WojciechDejewski - zdający
  • Artur Wilczyński - przejmujący

Spis rozpoczęto i zakończono w dn. 14.07.2009 r.