Dane podstawowe

Podstawa prawna

Obiekty

Inwentaryzacje

Regulaminy

Zarządzenia

Cennik

Zamówienia publiczne

Zapytania poniżej 30.000 euro

Gospodarka nieruchomościami

Polityka bezpieczeństwa informacji

Kadra

Konkursy

Oferty pracy

Kontrole

Rejestry i archiwa

Informacje nieudostępnione w BIP

Redakcja Biuletynu

Inwentaryzacja zdawczo-odbiorcza z dn. 17.07.2009 r.

Nazwa dokumentu: Arkusz spisu z naturyna dzień 17.07.2009 r.

Rodzaj inwentaryzacji: zdawczo-odbiorcza

Sposób przeprowadzenia: z natury

Przedmiot spisu: kawiarnia RCK ul. Solna 1

Skład komisji inwentaryzacyjnej:

  • Aleksandra Celińska - przewodnicząca
  • Wojciech Dejewski- członek
  • Joanna Bobkowska - członek

Inne osoby obecne przy spisie:

  • Artur Wilczyński- zdający
  • Magdalena Nowak- przejmująca

Spis rozpoczęto i zakończono w dn. 17.07.2009 r.