Dane podstawowe

Podstawa prawna

Obiekty zajmowane przez Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu

Inwentaryzacje

Regulaminy

Zarządzenia

Cennik

Zamówienia publiczne

Zapytania ofertowe poniżej 30.000 euro

Archiwum zamówień publicznych

Gospodarka nieruchomościami

Polityka bezpieczeństwa informacji

Kadra

Oferty pracy

Kontrole

Rejestry i archiwa

Informacje nieudostępnione w BIP

Redakcja Biuletynu

Inwentaryzacja zdawczo-odbiorcza z dn. 17.07.2009 r.

Nazwa dokumentu: Arkusz spisu z natury na dzień 17.07.2009 r.
Rodzaj inwentaryzacji: zdawczo-odbiorcza
Sposób przeprowadzenia: z natury
Przedmiot spisu: kawiarnia RCK ul. Solna 1
Skład komisji inwentaryzacyjnej: Aleksandra Celińska - przewodnicząca
                                                  Wojciech Dejewski - członek
                                                  Joanna Bobkowska - członek
Inne osoby obecne przy spisie: Artur Wilczyński - zdający
                                                Magdalena Nowak- przejmująca  
Spis rozpoczęto i zakończono w dn. 17.07.2009 r.