Dane podstawowe

Podstawa prawna

Obiekty

Regulaminy

Zarządzenia

Cennik

Zamówienia publiczne

Zapytania poniżej 30.000 euro

Gospodarka nieruchomościami

Polityka bezpieczeństwa informacji

Kadra

Konkursy

Oferty pracy

Rejestry i archiwa

Informacje nieudostępnione w BIP

Obsługa Biuletynu

Zasady wynagradzania pracowników RCK w Kołobrzegu

Pracownicy Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu otrzymują wynagrodzenie zasadnicze za pracę  na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury oraz premię regulaminową zgodnie z Regulaminem Premiowania Pracowników Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu, a także dodatek stażowy w wysokości odpowiadającej ilości lat przepracowanych przez danego pracownika. 

Zarządzenie Nr 28/2012Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu im.Z.Herberta z dnia 18 grudnia 2012 roku

328 KBPobierzPodgląd pliku