Dane podstawowe

Podstawa prawna

Obiekty

Regulaminy

Zarządzenia

Cennik

Zamówienia publiczne

Zapytania poniżej 30.000 euro

Gospodarka nieruchomościami

Polityka bezpieczeństwa informacji

Kadra

Konkursy

Oferty pracy

Rejestry i archiwa

Informacje nieudostępnione w BIP

Obsługa Biuletynu

ZARZĄDZENIE Nr 2/2012

Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta
z dnia 02.01.2012 r. w sprawie pobierania zaliczek stałych w celu realizacji zadań RCK w 2012 r.

151 KBPobierzPodgląd pliku