Dane podstawowe

Podstawa prawna

Obiekty

Inwentaryzacje

Regulaminy

Zarządzenia

Cennik

Zamówienia publiczne

Zapytania poniżej 30.000 euro

Gospodarka nieruchomościami

Polityka bezpieczeństwa informacji

Kadra

Konkursy

Oferty pracy

Kontrole

Rejestry i archiwa

Informacje nieudostępnione w BIP

Redakcja Biuletynu

Zarządzenia wewnętrzne wydane przez Dyrektora Regionalneg Centrum Kultury w Kołobrzegu w roku 2010.

 • Zarządzenie nr 1/2010 z dn. 2.01.2010 w sprawie ustalenia pogotowia kasowego na rok 2010.
 • Zarządzenie nr 2/2010 z dn. 2.01.2010 w sprawie pobierania zaliczek stałych na rok 2010.
 • Zarządzenie nr 3/2010 z dn. 4.01.2010 w sprawie planu finansowego na 2010.
 • Zarzadzenie nr 4/2010 z dn. 14.01.2010 w sprawie instrukcji  procedur kontroli wewnętrznej w RCK.
 • Zarządzenie nr 5/2010 z dn. 14.01.2010 w sprawie instrukcji i obiegu dokumentów finansowo-księgowych .
 • Zarządzenie nr 6/2010 z dn. 14.01.2010 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w roku 2010.
 • Zarządzenie nr 7/2010 z dn. 2.02.2010 w sprawie powołania komisji przetargowej.
 • Zarządzenie nr 8/2010 z dn. 6.02.2010 w sprawie wprowadzenia Regulaminu ZFŚS przy RCK
 • Zarządzenie nr 9/2010 z dn. 23.02.2010 w sprawie powołania komisji do przeliczenia i przyjęcia biletów wstępu
 • Zarządzenie nr 10/2010 z dn. 25.02.2010 w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących
 • Zarządzenie nr 11/2010 z dn. 25.02.2010 w sprawie wprowadzenia monitoringu obiektu RCK
 • Zarządzenie nr 12/2010 z dn. 26.02.2010 w sprawie instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłgo zarachowania RCK
 • Zarządzenie nr 13/2010 z dn. 09.03.2010 z sprawie zastępstwa na czas nieobecności Dyrektora RCK
 • Zarządzenie nr 14/2010 z dn. 09.03.2010 w sprawie instrukcji o gospodarowaniu materiałami biurowymi, eksploatacyjnymi oraz sprzętem biurowym w RCK
 • Zarzadzenie nr 15/2010 z dn. 18.03.2010 w sprawie przekazania kawiarenki internetowej
 • Zarządzenie nr 16/2010 z dn. 22.04.2010 w sprawie sygnatury pism wychodzących i przychodzących do RCK
 • Zarządzenie nr 17/2010 z dn. 22.04.2010 w sprawie Kiermaszu Majowego 2010
 • Zarządzenie nr 18/2010 z dn. 23.04.2010 r. w sprawie ustalenia pogotowia kasowego - terminowo
 • Zarządzenie nr 18a/2010 z dn. 19.05.2010 r. w sprawie instrukcji pobierania gotówki z banku do kasy
 • Zarządzenie nr 19/2010 z dn. 08.06.2010 r. w sprawie przeliczenia biletów wstępu "TRAVIATA"
 • Zarządzenie nr 20/2010 z dn. 15.06.2010 r. w sprawie kodeksu etycznego pracowników RCK w Kołobrzegu
 • Zarządzenie nr 21/2010 z dn. 19.06.2010 r. w sprawie ustalenia pogotowia kasowego
 • Zarządzenie nr 21a/2010 z dn. 20.06.2010 r. w sprawie korekty planu finansowego na 2010 r.
 • Zarządzenie nr 22/2010 z dn. 28.06.2010 r. w sprawie ustalenia pogotowia kasowego
 • Zarządzenie nr 23/2010 z dn. 30.06.2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dot. wyżywienia i zakwaterowania uczestników Interfolk 2010
 • Zarządzenie nr 24/2010 z dn. 6.08.2010 r. w sprawie ustalenia cen w kawiarence internetowej
 • Zarządzenie nr 25/2010 z dn. 6.08.2010 r. w sprawie ustalenia pogotowia kasowego]
 • Zarzadzenie nr 26/2010 z dn. 11.08.2010 r. w sprawie ustalenia pogotowia kasowego
 • Zarządzenie nr 27/2010 z dn. 26.08.2010 r. w sprawie ustalenia zastępstwa na czas nieobecności dyrektora RCK
 • Zarządzenie nr 28/2010 z dn. 28.09.2010r. w sprawie inwentaryzacji - likwidacji w kawiarni RCK
 • Zarządzenie nr 29/2010 z dn. 28.09.2010 r. w sprawie ustalenia cennika za korzystanie z pomieszczeń i usług świadczonych przez RCK
 •  Zarządzenie nr 30/2010 z dn. 7.10.2010 r. w sprawie ustalenia pogotowia kasowego
 • Zarządzenie 31/2010 z dn. 15.10.2010 r. w sprawie ustalenia pogotowia kasowego
 • Zarządzenie nr 32/2010 z dn. 27.10.2010 r. w sprawie ustalenia pogotowia kasowego
 • Zarządzenie nr 33/2010 z dn. 07.12.2010 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w RCK
 • Zarządzenie nr 34/2010 z dn. 07.12.2010r. w sprawie inwentaryzacji monitoringu wizyjnego
 • Zarzadzenie nr 35/2010 z dn. 28.12.2010 r. w sprawie organizacji i komunikacji
 • Zarządzenie nr 36/2010 z dn. 28.12.2010 r. w sprawie zasad rejestrowania procedur kontroli zarządczej w RCK
 • Zarządzenie nr 37/2010 z dn. 28.12.2010 r. w sprawie planowania w RCK
 • Zarządzenie nr 38/2010 z dn. 28.12.2010 r. w sprawie identyfikacji i szacowania ryzyka RCK
 • Zarządzenie nr 39/2010 z dn. 28.12.2010 r. w sprawie zasad zaciągania zobowiązań oraz dokumentów kontroli wstępnej
 • Zarządzenie nr 40/2010 r. z dn. 28.12.2010 r. w sprawie kontroli należności i zobowiązań RCK
 • Zarządzenie nr 41/2010 r. z dn. 28.12.2010 r. w sprawie wdrożenia procedur kontroli zarządczej w RCK

zarządzenie nr 29/2010

727 KBPobierz