Dane podstawowe

Podstawa prawna

Obiekty

Inwentaryzacje

Regulaminy

Zarządzenia

Cennik

Zamówienia publiczne

Zapytania poniżej 30.000 euro

Gospodarka nieruchomościami

Polityka bezpieczeństwa informacji

Kadra

Konkursy

Oferty pracy

Kontrole

Rejestry i archiwa

Informacje nieudostępnione w BIP

Redakcja Biuletynu

Zarządzenia wewnętrzne Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu wydane w 2009 r.

 • Zarządzenie nr 1/2009 z dn. 02.01.2009 r. w sprawie ustalenia pogotowia kasowego RCK w 2009 r.
 • Zarządzenie nr 1a/2009 z dn. 01.01.2009 r.w sprawie instrukcji i obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu
 • Zarządzenie nr 1b/2009 z dn. 01.01.2009 r. w sprawie Procedur Kontroli Wewnętrznej w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu
 • Zarzadzenie nr 1c/2009 z dn. 01.01.2009 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości obowiązujacych od dnia 01.01.2009 r.
 • Zarządzenie nr 1d/2009  z dn. 01.01.2009 r.w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu
 • Zarządzenie nr 1e/2009 z dnia 1.09.2009 r.w sprawie wsprowadzenia planu inwestycyjnego
 • Zarządzenie nr 2/2009 z dn. 02.01.2009 r. w sprawie pobierania zaliczek stałych w celu realizacji zadań RCK w 2009 r.
 • Zarządzenie nr 2a/2009 z dnia 20.01.2009 r. w sprawie sposobu wydawania i pobierania gotówki z bankomatu
 • Zarządzenie nr 2b/2009 z dnia 02.01.2009r. w sprawie wykazu usług świadczonych przez Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu
 • Zarządzenie nr 3/2009 z dn. 02.02.2009 r. w sprawie pobierania zaliczek stałych w celu realizacji zadań RCK w 2009 r.
 • Zarządzenie nr 4/2009 z dn. 02.02.2009 r. w sprawie ustalenia pogotowia kasowego RCK w 2009 r.
 • Zarządzenie nr 5/2009 z dn. 10.02.2009 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej (Świetlica RCK "Ogrody")
 • Zarządzenie nr 6/2009 z dn. 10.02.2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Premiowania Pracowników Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu
 • Zarządzenie nr 7/2009 z dn. 10.02.2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Nagradzania Pracowników Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu
 • Zarządzenie nr 8/2009 z dn. 10.02.2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu  Funduszu Załogi Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu
 • Zarządzenie nr 9/2009 z dn. 13.02.2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu
 • Zarządzenie nr 10/2009 z dn. 18.02.2009 r. w sprawie ustalenia sporządzania harmonogramów pracy
 • Zarządzenie nr 11/2009 z dn. 27.02.2009 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2009 rok
 • Zarządzenie nr 12/2009 z dn. 27.02.2009 r. w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań Rb-WS
 • Zarządzenie nr 13/2009 z dn. 10.03.2009 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy
 • Zarządzenie nr 14/2009 z dn. 13.03.2009 r. w sprawie zastępstwa na czas nieobecności Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu
 • Zarządzenie nr 15/2009 z dn. 13.03.2009 r. w sprawie ustalenia i podziału norm BHP i odzieży roboczej
 • Zarządzenie nr 16/2009 z dn. 28.04.2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 • Zarządzenie nr 17/2009 z dn. 30.04.2009 r. w sprawie korekty planu finansowego na 2009 r.
 • Zarzadzenie nr 18/2009 z dn. 01.06.2009 r. w sprawie instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu
 • Zarzadzenie nr 19/2009 z dn. 05.06.2009 r. w sprawie procedury uruchamiania zamówień publicznych pwyżej 14 tys. E
 • Zarządzenie nr 20/2009 z dn. 18.06.2009 r. w sprawie cennika kawiarenki internetowej
 • Zarządzenie nr 21/2009 z dn. 18.06.2009 r. w sprawie limitu rozmów służbowych telefonów komórkowych
 • Zarządzenie nr 22/2009 z dn. 18.06.2009 r. w sprawie przyjmowania do sprzedaży prac artyst. w GSW
 • Zarzadzenie nr 23/2009 z dn. 18.06.2009 r. w sprawie cen biletów wstępu na wystawę GSW
 • Zarządzenie nr 23a/2009 s dn. 30.06.2009 r. w sprawie korekty planu finansowego na 2009 r.
 • Zarządzenie nr 23b/2009 z dn. 1.07.2009 r. w sprawie wprowadzenia korekty planu finansowego
 • Zarządzenie nr 24/2009 z dn. 7.07.2009 r. w sprawie wprowadzenia do realizacji Planu amortyzacji na 2009 r.
 • Zarzadzenie nr 25/2009 z dn. 14.07.2009 r. w sprawie powołania komisji przekazania kawiarni RCK
 •  Zarządzenie nr 26/2009 z dn. 14.07.2009 r. w sprawie powołania komisji przekazania kawiarni RCK
 • Zarządzenie nr 27/2009 z dn. 17.07.2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z pokoi gościnnych RCK
 • Zarządzenie nr 28/2009 z dn. 01.08.2009 r. w sprawie korekty planu
 • Zarządzenie nr 28a/2009 z dn. 01.09.2009 r. w sprawie cen biletów w GSW
 • Zarzadzenie nr 29/2009 z dn. 11.09.2009 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej  kawiarni RCK
 • Zarządzenie nr 30/2009 z dn. w sprawie zastępstwa w czasie niebecności Dyrektora RCK
 • Zarządzenie nr 31/2009 z dn. 11.09.2009 r. w sprawie odprowadzania gotówki ze sprzedaży w GSW
 • Zarządzenie nr 32/2009 z dn. 30.09.2009 w sprawie wprowadzenia do realizacji korekty planu finansowego na 2009 r.
 • Zarządzenie nr 33/2009 z dn.16.10.2009 w sprawie ustalenia pogotowia kasowego
 • Zarządzenie nr 34/2009 z dn. 22.12.2009 w sprawie ustalenia pogotowia kasowego
 • Zarządzenie nr 34a/2009 z dn. 22.121.2009 w sprawie ustalenia projektu planu finansowego
 • Zarządzenie nr 35/2009 z dn. 29.12.2009 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w RCK
 • Zarzadzenie nr 36/2009 z dn. 31.12.2009 w sprawie korekta planu finansowego na rok 2009
 • Zarządzenie nr 37/2009 z dn. 31.12.2009 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątku