Dane podstawowe

Podstawa prawna

Obiekty zajmowane przez Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu

Inwentaryzacje

Regulaminy

Zarządzenia

Cennik

Zamówienia publiczne

Zapytania ofertowe poniżej 30.000 euro

Archiwum zamówień publicznych

Gospodarka nieruchomościami

Polityka bezpieczeństwa informacji

Kadra

Oferty pracy

Kontrole

Rejestry i archiwa

Informacje nieudostępnione w BIP

Redakcja Biuletynu

SIWZ_WOŚP_BITWA NA KARAOKE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

Usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych – nagłośnienie i oświetlenie wraz z postawieniem sceny  podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dn.13.01.13. oraz Bitwy na Karaoke dn. 10.03.13.


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA(SIWZ)

158 KBPobierz