Dane podstawowe

Podstawa prawna

Obiekty

Inwentaryzacje

Regulaminy

Zarządzenia

Cennik

Zamówienia publiczne

Zapytania poniżej 30.000 euro

Gospodarka nieruchomościami

Polityka bezpieczeństwa informacji

Kadra

Konkursy

Oferty pracy

Kontrole

Rejestry i archiwa

Informacje nieudostępnione w BIP

Redakcja Biuletynu

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 113 z 2010r. poz. 759 z późn.zm.) w imieniu Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu im.Z.Herberta uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych – nagłośnienie i oświetlenie podczas ROCK Festiwal w dniu 25.08.12. oraz Interfolk w dniach 14-18.08.12. wraz z postawieniem sceny”   wybrano ofertę firmy:

J.K.P. Prosound Jakub Kolos

ul.Jagoszewskiego 10/6

75-447 Koszalin

 

 

 z ceną  45 508,77   brutto.

Jednocześnie informuję, że umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia może zostać zawarta w terminie zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kołobrzeg, 03 sierpnia 2012 r.