Dane podstawowe

Podstawa prawna

Obiekty

Inwentaryzacje

Regulaminy

Zarządzenia

Cennik

Zamówienia publiczne

Zapytania poniżej 30.000 euro

Gospodarka nieruchomościami

Polityka bezpieczeństwa informacji

Kadra

Konkursy

Oferty pracy

Kontrole

Rejestry i archiwa

Informacje nieudostępnione w BIP

Redakcja Biuletynu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych – nagłośnienie i oświetlenie podczas ROCK Festiwal  w dniu 25.08.12. oraz Interfolk w dniach 14-18.08.12. wraz z postawieniem sceny


208 KBPobierz