Dane podstawowe

Podstawa prawna

Obiekty

Regulaminy

Zarządzenia

Cennik

Zamówienia publiczne

Zapytania poniżej 30.000 euro

Gospodarka nieruchomościami

Polityka bezpieczeństwa informacji

Kadra

Konkursy

Oferty pracy

Rejestry i archiwa

Informacje nieudostępnione w BIP

Obsługa Biuletynu

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 113 z 2010r. poz. 759 z późn.zm.) w imieniu Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu im.Z.Herberta uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wyżywienie i zakwaterowanie uczestników XXI Międzynarodowych Spotkań z Folklorem INTERFOLK 2012 w dniach 13.08.12.-19.08.12 w Kołobrzegu”., prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrana została oferta:

Zespołu Szkół im.Henryka Sienkiewicza

ul. 1 Maja 47
78-100 Kołobrzeg

z ceną  101 139,90 zł brutto.

Jednocześnie informuję, że umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia może zostać zawarta w terminie zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznychKołobrzeg, 17 lipca 2012 r.
 
 
Kołobrzeg, 17 lipca 2012 r.