Dane podstawowe

Podstawa prawna

Obiekty

Inwentaryzacje

Regulaminy

Zarządzenia

Cennik

Zamówienia publiczne

Zapytania poniżej 30.000 euro

Gospodarka nieruchomościami

Polityka bezpieczeństwa informacji

Kadra

Konkursy

Oferty pracy

Kontrole

Rejestry i archiwa

Informacje nieudostępnione w BIP

Redakcja Biuletynu

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty imprezy majowe 2012

Kołobrzeg, 20.04.12.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r,  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w imieniu Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Z.Herberta  informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

 

„Usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych – nagłośnienie i oświetlenie imprez majowych organizowanych przez Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im.Z.Herberta”

 
 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrana została oferta firmy:

 

P.P.H.U. „DISCO-SERWIS”

Roman Sęk

ul. Chrzanowskiego 16 A

75-351 Koszalin

 

 

z ceną  14 022,00  zł brutto.