Dane podstawowe

Podstawa prawna

Obiekty

Regulaminy

Zarządzenia

Cennik

Zamówienia publiczne

Zapytania poniżej 30.000 euro

Gospodarka nieruchomościami

Polityka bezpieczeństwa informacji

Kadra

Konkursy

Oferty pracy

Rejestry i archiwa

Informacje nieudostępnione w BIP

Obsługa Biuletynu

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kołobrzeg, 21.11.11.
 
 
 
 
 
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych                 (Dz.U. z 2010r, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w imieniu Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Z.Herberta uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych – nagłośnienie i oświetlenie wraz z wynajmem i rozstawieniem sceny podczas imprez: Mikołajki, Sylwester, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrana została oferta:

P.P.H.U. „DISCO-SERWIS”
Roman Sęk
ul. Chrzanowskiego 16 A
75-351 Koszalin
 
z ceną 24 477,00 zł brutto.
Jednocześnie informuję, że umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia może zostać zawarta w terminie zgodnie z art. 94 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień