Dane podstawowe

Podstawa prawna

Obiekty

Inwentaryzacje

Regulaminy

Zarządzenia

Cennik

Zamówienia publiczne

Zapytania poniżej 30.000 euro

Gospodarka nieruchomościami

Polityka bezpieczeństwa informacji

Kadra

Konkursy

Oferty pracy

Kontrole

Rejestry i archiwa

Informacje nieudostępnione w BIP

Redakcja Biuletynu

Wynik Przetargu

Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Z.Herberta informuje, iż w wyniku ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej przy ul.Solnej 1 (Kawiarnia RCK) wybrano firmę:

Gastronomiczno-Usługową "ORIENT" ul.Łopuskiego 39, 78-100 Kołobrzeg.