Dane podstawowe

Podstawa prawna

Obiekty

Regulaminy

Zarządzenia

Cennik

Zamówienia publiczne

Zapytania poniżej 30.000 euro

Gospodarka nieruchomościami

Polityka bezpieczeństwa informacji

Kadra

Konkursy

Oferty pracy

Rejestry i archiwa

Informacje nieudostępnione w BIP

Obsługa Biuletynu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010 Nr 102, poz. 651 z póź. zm./ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (D.U. nr 207 z 2004 r. poz.2108) Dyrektor Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Kołobrzegu:
Warunki dzierżawy nieruchomości

105 KBPobierzPodgląd pliku

Warunki dzierżawy nieruchomości

46 KBPobierzPodgląd pliku