Dane podstawowe

Podstawa prawna

Obiekty

Regulaminy

Zarządzenia

Cennik

Zamówienia publiczne

Zapytania poniżej 30.000 euro

Gospodarka nieruchomościami

Polityka bezpieczeństwa informacji

Kadra

Konkursy

Oferty pracy

Rejestry i archiwa

Informacje nieudostępnione w BIP

Obsługa Biuletynu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Kołobrzeg,  2011-08-04

 

 

W Y K A Z

 

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późń. zm.) Dyrektor Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu ogłasza poniższy wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

 

1. Do stawki czynszu dzierżawnego zostanie doliczony podatek VAT wg stawki 23 %.

 

2. Niniejszy wykaz wywieszony zostaje na okres od dnia  04.08.2011 r. do dnia 24.08.2011 r.

 

3. Po upływie w/w terminu grunt zostanie wydzierżawiony w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego.

 

 

 

 

 

 


wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

69 KBPobierzPodgląd pliku

wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

33 KBPobierzPodgląd pliku