Dane podstawowe

Podstawa prawna

Obiekty

Regulaminy

Zarządzenia

Zarządzenia 2021

Cennik

Zamówienia publiczne

Zapytania poniżej 30.000 euro

Gospodarka nieruchomościami

Polityka bezpieczeństwa informacji

Kadra

Konkursy

Oferty pracy

Kontrole

Rejestry i archiwa

Informacje nieudostępnione w BIP

Obsługa Biuletynu

Ogłoszenie o przetargu - Parking RCK

Na podstawie art. 38 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o   gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010 Nr 102, poz. 651 z póź. zm. / oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (D.U. nr 207 z 2004 r. poz.2108) Dyrektor Regionalnego Centrum Kultury im. Z.Herberta w Kołobrzegu  ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Kołobrzegu:


ogłoszenie o przetargu - warunki dzierżawy nieruchomości

45 KBPobierzPodgląd pliku

ogłoszenie o przetargu - warunki dzierżawy nieruchomości

113 KBPobierzPodgląd pliku