Dane podstawowe

Podstawa prawna

Obiekty

Regulaminy

Zarządzenia

Cennik

Zamówienia publiczne

Zapytania poniżej 30.000 euro

Gospodarka nieruchomościami

Polityka bezpieczeństwa informacji

Kadra

Konkursy

Oferty pracy

Rejestry i archiwa

Informacje nieudostępnione w BIP

Obsługa Biuletynu

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010, nr 113 poz.759 z późn.zm..) w imieniu Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Z.Herberta  uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
 
Wyżywienie i zakwaterowanie uczestników XX Międzynarodowych Spotkań z Folklorem INTERFOLK 2011 w dniach 15.08.11.-21.08.11.”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrana została oferta:
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.HENRYKA SIENKIEWICZA
UL.1 MAJA 47
78-100 KOŁOBRZEG
 
z ceną 96 798,00 zł brutto.
Jednocześnie informuję, że umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010, nr 113 poz.759 z późn.zm..)
 
 
 
Kołobrzeg, 09 czerwca 2011 r.