Dane podstawowe

Podstawa prawna

Obiekty

Regulaminy

Zarządzenia

Cennik

Zamówienia publiczne

Zapytania poniżej 30.000 euro

Gospodarka nieruchomościami

Polityka bezpieczeństwa informacji

Kadra

Konkursy

Oferty pracy

Rejestry i archiwa

Informacje nieudostępnione w BIP

Obsługa Biuletynu

Ogłoszenie:Usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych - nagłośnienie i oświetlenie

Kołobrzeg: Usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych - nagłośnienie i oświetlenie
Numer ogłoszenia: 76194 - 2011; data zamieszczenia: 13.04.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta , ul. Solna 1, 78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 3524949, faks 94 3524949.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rckk.bip.parseta.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych - nagłośnienie i oświetlenie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Nagłośnienie i oświetlenie - obsługa przez cały okres trwania imprezy i demontaż nagłośnienia i oświetlenia zgodnie z wymaganiami: 1. 02.05.2011r. -Kołobrzeska Majówka miejsce: scena letnia RCK, ul. Solna 1 godz.11:00 - 15:00 - próby zespołów godz.16:00 - 21:30 - koncerty a) SYSTEM NAGŁOŚNIENIOWY System nagłośnieniowy MIN 2 x 10kW System powinien zapewnić równomierne pokrycie dźwiękiem całej nagłaśnianej powierzchni oraz być w stanie uzyskać poziom 105dB SPL w okolicy stanowiska realizatora. Konsoleta FOH min 32 kanały - 4 punktowa korekcja, w tym min. 2 częstotliwości przestrajane, filtr niskich częstotliwości, pad -20db, insert. PREFEROWANE STOŁY CYFROWE YAMAHA PM5D-RH,m7cl,LS9, DM1000, SOUNDCRAFT Vi6,Vi4 LUB ANALOGOWE SOUNDCRAFT FIVE,MH, K2, MIDAS HERITAGE 3000, A&H ML 4000 W przypadku stosowania konsolety analogowej-wymagane są 2 sztuki na stanowisku FOH PERYFERIA DO STOŁÓW ANALOGOWYCH- dbx, bss audio, drawmer, tc electronics, yamaha, lexicon (oraz inne analogicznej klasy). KONSOLETA MONITOROWA MIN 32 kanałów - 4 punktowa korekcja, w tym min. 2 częstotliwości przestrajane, filtr niskich częstotliwości, pad -20db, insert. MIN 10 x AUX - KOREKTOR GRAFICZNY NA KAZDYM WYJSCIU, PREFEROWANE YAMAHA M7CL,LS9,DM1000 SYSTEM MONITOROWY 10 x WEDGE -PREFEROWANE- L-ACOUSTICS 115XT HiQ, d&b MAX JBL SRX712M + DRUMFILL OMIKROFONOWANIE-ZGODNE Z RIDERAMI ZESPOŁÓW b) SYSTEM OŚWIETLENIOWY Światło ruchome MARTIN MAC 550- 8 szt, MARTIN ATOMIC - 2 szt PAR 64- 12 szt, GRIVEN PC1000- 4 szt, BLINDER 2600W - 2 szt, LED PANEL- 12 szt, światło prowadzace - spot, maszyny do dymów 2. 20-21.05.2011r. Dni Kołobrzegu miejsce: scena letnia RCK ul. Solna 1 11:00 - 15:00 - próby zespołów 16:00 - 22:00 - koncerty a) SYSTEM NAGŁOŚNIENIOWY MIN 2 x 12kW System powinien zapewnić równomierne pokrycie dźwiękiem całej nagłaśnianej powierzchni oraz być w stanie uzyskać poziom 100dB SPL w okolicy stanowiska realizatora. Konsoleta FOH min 40 kanałów - PREFEROWANE STOŁY CYFROWE YAMAHA PM5D-RH,m7cl, SOUNDCRAFT Vi6,Vi4, DIGIDESIGN VENUE KONSOLETA MONITOROWA MIN 32 kanały - PREFEROWANE STOŁY CYFROWE YAMAHA PM5D-RH,m7cl, LS9, SOUNDCRAFT Vi6,Vi4, DIGIDESIGN VENUE, SYSTEM MONITOROWY 10 x WEDGE -PREFEROWANE- L-ACOUSTICS 115XT HiQ, d&b MAX JBL SRX712M OMIKROFONOWANIE-ZGODNE Z RIDERAMI ZESPOŁÓW b) SYSTEM OŚWIETLENIOWY światło ruchome (MAC/ROBE 550,250) .22 szt + światło na publiczność + Strobo, światło stałe typu PAR 64 - 40szt , światło prowadzące - spot, maszyny do dymów); 3. 02.07.2011r. Festyn Morski miejsce: Plaża przy molo w Kołobrzegu 10:00 - 12:00 próby zespołu 12:00- 23:00 - koncert a) SYSTEM NAGŁOŚNIENIOWY System nagłośnieniowy LINE ARRAY ( PREFEROWANE- L-ACOUSTICS V-DOSC, JBL VERTEC, NEXO GEO) MOC WZMACNIACZY MIN 2 x 40kW System powinien zapewnić równomierne pokrycie dźwiękiem całej nagłaśnianej powierzchni oraz być w stanie uzyskać poziom 110dB SPL w okolicy stanowiska realizatora. Konsoleta FOH min 48 kanałów - 4 punktowa korekcja, w tym min. 2 częstotliwości przestrajane, filtr niskich częstotliwości, pad -20db, insert. PREFEROWANE STOŁY CYFROWE YAMAHA PM5D-RH,SOUNDCRAFT Vi6,Vi4, DiGiCo D5 LUB ANALOGOWE SOUNDCRAFT FIVE, MIDAS HERITAGE 3000, PERYFERIA DO STOŁÓW ANALOGOWYCH- dbx, bss audio, drawmer, tc electronics, yamaha, lexicon (oraz inne analogicznej klasy). KONSOLETA MONITOROWA MIN 48 kanałów - 4 punktowa korekcja, w tym min. 2 częstotliwości przestrajane, filtr niskich częstotliwości, pad -20db, insert. MIN 10 x AUX - KOREKTOR GRAFICZNY NA KAZDYM WYJSCIU, PREFEROWANE YAMAHA M7CL SYSTEM MONITOROWY 10 x WEDGE + SIDEFILL PREFEROWANE- L-ACOUSTICS 115XT HiQ, d&b MAX + SIDEFILL + DRUMFILL OMIKROFONOWANIE-ZGODNE Z RIDERAMI ZESPOŁÓW b) SYSTEM OŚWIETLENIOWY światło ruchome (MAC/ROBE 500,700) min.22 szt + światło na publiczność + Strobo, światło stałe typu PAR 64 - min. 40szt + oświetlenie efektowe typu LED BAR 12szt, światło prowadzące - spot, maszyny do dymów); Scena: Zadaszona Wymiary min. 10/10m Możliwość zawieszenia systemu nagłośnieniowego -poza oknem sceny Zadaszone stanowisko FOH i MONITOR 4. 05-07.08.2011r. RCK PRO JAZZ Miejsce: scena letnia RCK ul. Solna 1 11:00-15:00 - próby zespołów 16:00 - 22:00 - koncerty a) SYSTEM NAGŁOŚNIENIOWY System nagłośnieniowy MIN 2 x 6kW System powinien zapewnić równomierne pokrycie dźwiękiem całej nagłaśnianej powierzchni oraz być w stanie uzyskać poziom 100dB SPL w okolicy stanowiska realizatora. Konsoleta FOH min 32 kanały - 4 punktowa korekcja, w tym min. 2 częstotliwości przestrajane, filtr niskich częstotliwości, pad -20db, insert. PREFEROWANE STOŁY CYFROWE YAMAHA PM5D-RH,m7cl,LS9, DM1000, SOUNDCRAFT Vi6,Vi4 LUB ANALOGOWE SOUNDCRAFT FIVE,MH, K2, MIDAS HERITAGE 3000, A&H ML 4000 PERYFERIA DO STOŁÓW ANALOGOWYCH- dbx, bss audio, drawmer, tc electronics, yamaha, lexicon (oraz inne analogicznej klasy). KONSOLETA MONITOROWA MIN 24 kanały - 4 punktowa korekcja, w tym min. 2 częstotliwości przestrajane, filtr niskich częstotliwości, pad -20db, insert. MIN 10 x AUX - KOREKTOR GRAFICZNY NA KAZDYM WYJSCIU, PREFEROWANE YAMAHA M7CL,LS9,DM1000 SYSTEM MONITOROWY 6 x WEDGE -PREFEROWANE- L-ACOUSTICS 115XT HiQ, d&b MAX JBL SRX712M OMIKROFONOWANIE-ZGODNE Z RIDERAMI ZESPOŁÓW 5. 04.06.2011r. OTWARCIE STADIONU miejsce: stadion przy ul. Śliwińskiego 10 w Kołobrzegu 16:00 - 20:00 - koncerty a) SYSTEM NAGŁOŚNIENIOWY System nagłośnieniowy MIN 2 x 10Kw + 2 x 4 Kw (nadogłośnienie sektorów bocznych) System powinien zapewnić równomierne pokrycie dźwiękiem całej nagłaśnianej powierzchni oraz być w stanie uzyskać poziom 100dB SPL w okolicy stanowiska realizatora. Konsoleta FOH min 24 kanały - 4 punktowa korekcja, w tym min. 2 częstotliwości przestrajane, filtr niskich częstotliwości, pad -20db, insert. PREFEROWANE STOŁY CYFROWE YAMAHA PM5D-RH,m7cl,LS9, DM1000, SOUNDCRAFT Vi6,Vi4 LUB ANALOGOWE SOUNDCRAFT FIVE,MH, K2, MIDAS HERITAGE 3000, A&H ML 4000 PERYFERIA DO STOŁÓW ANALOGOWYCH- dbx, bss audio, drawmer, tc electronics, yamaha, lexicon (oraz inne analogicznej klasy). SYSTEM MONITOROWY 8 x WEDGE -PREFEROWANE- L-ACOUSTICS 115XT HiQ, d&b MAX JBL SRX712M OMIKROFONOWANIE-ZGODNE Z RIDERAMI ZESPOŁÓW Scena: wymiary: 5/6 m 6. 12-13.08.2011r ROCK NAD BAŁTYKIEM miejsce: port pasażerski (przy latarni morskiej) 11:00- 15:00 próby zespołów 16:00 - 0:00 koncerty a) SYSTEM NAGŁOŚNIENIOWY System nagłośnieniowy MIN 2 x 20kW System powinien zapewnić równomierne pokrycie dźwiękiem całej nagłaśnianej powierzchni oraz być w stanie uzyskać poziom 100dB SPL w okolicy stanowiska realizatora. Konsoleta FOH min 40 kanałów - 4 punktowa korekcja, w tym min. 2 częstotliwości przestrajane, filtr niskich częstotliwości, pad -20db, insert. PREFEROWANE STOŁY CYFROWE YAMAHA PM5D-RH, DM1000, SOUNDCRAFT Vi6,Vi4 LUB ANALOGOWE SOUNDCRAFT FIVE,MH, K2, MIDAS HERITAGE 3000, PERYFERIA DO STOŁÓW ANALOGOWYCH- dbx, bss audio, drawmer, tc electronics, yamaha, lexicon (oraz inne analogicznej klasy). KONSOLETA MONITOROWA MIN 40 kanałów - 4 punktowa korekcja, w tym min. 2 częstotliwości przestrajane, filtr niskich częstotliwości, pad -20db, insert. MIN 10 x AUX - KOREKTOR GRAFICZNY NA KAZDYM WYJSCIU, PREFEROWANE YAMAHA M7CL,LS9,DM1000 SYSTEM MONITOROWY 10 x WEDGE -PREFEROWANE- HK AUDIO, L-ACOUSTICS 115XT HiQ, d&b MAX JBL SRX712M + DRUMFILL OMIKROFONOWANIE-ZGODNE Z RIDERAMI ZESPOŁÓW b) SYSTEM OŚWIETLENIOWY światło ruchome MARTIN MAC 550 -14 szt, , MARTIN MAC 250 -8szt, MARTIN ATOMIC -4szt, PAR 64 - 24szt , GRIVEN PC1000-4szt,BLINDER 2600W - 4 szt, LED PANEL - 12szt, światło prowadzące - spot, maszyny do dymów); Scena: Zadaszona Wymiary min. 10/10m Możliwość zawieszenia systemu nagłośnieniowego -poza oknem sceny Zadaszone stanowisko FOH i MONITOR 7. 16-20.08.2011r. Interfolk I miejsce: Amfiteatr 16.08.11. - 10:00 - 14:00 próby zespołów; 19:00 - 23:00 koncert 17-19.08.11. - 15:00 - 17:00 próby zespołów; 19:00 - 23:00 koncerty a) SYSTEM NAGŁOŚNIENIOWY System nagłośnieniowy MIN 2 x 8kW System powinien zapewnić równomierne pokrycie dźwiękiem całej nagłaśnianej powierzchni oraz być w stanie uzyskać poziom 100dB SPL w okolicy stanowiska realizatora. Konsoleta FOH min 32 kanały - 4 punktowa korekcja, w tym min. 2 częstotliwości przestrajane, filtr niskich częstotliwości, pad -20db, insert. PREFEROWANE STOŁY CYFROWE YAMAHA PM5D-RH,m7cl,LS9, DM1000, SOUNDCRAFT Vi6,Vi4 LUB ANALOGOWE SOUNDCRAFT FIVE,MH, K2, MIDAS HERITAGE 3000, A&H ML 4000 PERYFERIA DO STOŁÓW ANALOGOWYCH- dbx, bss audio, drawmer, tc electronics, yamaha, lexicon (oraz inne analogicznej klasy). KONSOLETA MONITOROWA MIN 24 kanały - 4 punktowa korekcja, w tym min. 2 częstotliwości przestrajane, filtr niskich częstotliwości, pad -20db, insert. MIN 10 x AUX - KOREKTOR GRAFICZNY NA KAZDYM WYJSCIU, PREFEROWANE YAMAHA M7CL,LS9,DM1000 SYSTEM MONITOROWY 8 x WEDGE -PREFEROWANE- L-ACOUSTICS 115XT HiQ, d&b MAX JBL SRX712M OMIKROFONOWANIE-ZGODNE Z RIDERAMI ZESPOŁÓW b) SYSTEM OŚWIETLENIOWY światło ruchome (MAC/ROBE 500,250) .4 szt + światło na publiczność , światło stałe typu PAR 64 - 30szt , światło prowadzące - spot, maszyny do dymów); II miejsce: Plaża 20.08.11. - 10:00 - 14:00 próby zespołów; 19:00- 23:00 koncert a) SYSTEM NAGŁOŚNIENIOWY System nagłośnieniowy MIN 2 x 15kW System powinien zapewnić równomierne pokrycie dźwiękiem całej nagłaśnianej powierzchni oraz być w stanie uzyskać poziom 100dB SPL w okolicy stanowiska realizatora. Konsoleta FOH min 32 kanały - 4 punktowa korekcja, w tym min. 2 częstotliwości przestrajane, filtr niskich częstotliwości, pad -20db, insert. PREFEROWANE STOŁY CYFROWE YAMAHA PM5D-RH,m7cl,LS9, DM1000, SOUNDCRAFT Vi6,Vi4 LUB ANALOGOWE SOUNDCRAFT FIVE,MH, K2, MIDAS HERITAGE 3000, A&H ML 4000 PERYFERIA DO STOŁÓW ANALOGOWYCH- dbx, bss audio, drawmer, tc electronics, yamaha, lexicon (oraz inne analogicznej klasy). KONSOLETA MONITOROWA MIN 32 kanały - 4 punktowa korekcja, w tym min. 2 częstotliwości przestrajane, filtr niskich częstotliwości, pad -20db, insert. MIN 10 x AUX - KOREKTOR GRAFICZNY NA KAZDYM WYJSCIU, PREFEROWANE YAMAHA M7CL,LS9,DM1000 SYSTEM MONITOROWY 10 x WEDGE -PREFEROWANE- L-ACOUSTICS 115XT HiQ, d&b MAX JBL SRX712M OMIKROFONOWANIE-ZGODNE Z RIDERAMI ZESPOŁÓW b) SYSTEM OŚWIETLENIOWY światło ruchome (MAC/ROBE 500,250) min .8 szt + światło na publiczność, światło stałe typu PAR 64 - 40szt , światło prowadzące - spot, maszyny do dymów); Scena: Zadaszona Wymiary min. 10/10m Możliwość zawieszenia systemu nagłośnieniowego -poza oknem sceny Zadaszone stanowisko FOH i MONITOR.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.95.21.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 02.05.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zgodnie z SIWZ

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zgodnie z SIWZ

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zgodnie z SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zgodnie z SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zgodnie z SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - doświadczenie wykonawcy w realizacji usług w zakresie nagłośnienia i oświetlenia - 20

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rckk.bip.parseta.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im.Z.Herberta, ul. Solna 1, 78-100 Kołobrzeg.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.04.2011 godzina 10:00, miejsce: Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Z.Herberta, ul. Solna 1, 78-100 Kołobrzeg.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)Usługi z zakresie organizacji imprez kulturalnych – nagłośnienie i oświetlenie

196 KBPobierzPodgląd pliku