Dane podstawowe

Podstawa prawna

Obiekty

Regulaminy

Zarządzenia

Cennik

Zamówienia publiczne

Zapytania poniżej 30.000 euro

Gospodarka nieruchomościami

Polityka bezpieczeństwa informacji

Kadra

Konkursy

Oferty pracy

Rejestry i archiwa

Informacje nieudostępnione w BIP

Obsługa Biuletynu

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu

im. Zbigniewa Herberta

 

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI   -  Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta, ul. Solna 1, 78-100 Kołobrzeg

 

NAZWA STANOWISKA PRACY  - instruktor działalności podstawowej świetlicy dla dzieci i młodzieży

WYMAGANIA NIEZBĘDNE 

posiada wykształcenie:     wyższe pedagogiczne

 inne umiejętności:               obsługa komputera (program Word, Excel).

znajomość przepisów prawnych:    

Konstytucja RP

Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych

Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

Ustawa o dostępie do informacji publicznej


szczegółowa oferta

423 KBPobierzPodgląd pliku