Dane podstawowe

Podstawa prawna

Obiekty

Regulaminy

Zarządzenia

Cennik

Zamówienia publiczne

Zapytania poniżej 30.000 euro

Gospodarka nieruchomościami

Polityka bezpieczeństwa informacji

Kadra

Konkursy

Oferty pracy

Rejestry i archiwa

Informacje nieudostępnione w BIP

Obsługa Biuletynu

Na stanowisko: Informatyk

 

O G Ł O S Z E N I E

DYREKTOR REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY W KOŁOBRZEGU

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW

NA STANOWISKO :


informatykI. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI: Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu

ul. Solna 1

 
II. CHARAKTER I WYMIAR CZASU PRACY: umowa zlecenie w wymiarze 30 godz. tygodniowo, od wtorku do soboty

 

III. WYMAGANIA:


 1. Praktyczna znajomość sprzętu komputerowego (również od strony technicznej, serwisowej) i oprogramowania systemowego.

 2. Podstawowa wiedza z zakresu systemów operacyjnych Windows, Linux oraz sieci komputerowych.

 3. Preferowane wykształcenie kierunkowe.

 4. Wysoka kultura osobista.

 5. Komunikatywność, kreatywność.

 6. Odpowiedzialność za powierzone stanowisko pracy.

 7. Mile widziana praca z ludźmi w poprzednich miejscach zatrudnienia oraz łatwość nawiązywania kontaktów i precyzyjne wypowiadanie swoich myśli.

 8. Mile widziana znajomość obsługi kasy fiskalnej.

IV. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU


Praca polega na:

prowadzeniu odpłatnej kawiarenki internetowej oraz prowadzeniu edukacji w zakresie obsługi komputera i Internetu


V. WYMAGANE DOKUMENTY


   1. List motywacyjny

   2. Kwestionariusz kandydata C.V

   3. Ewentualne świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia.

   4. Inne ewentualne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.


VI.TERMIN SKŁADANIA OFERT: do odwołania


VII.MIEJSCE SKŁADANIA OFERT : Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu

ul. Solna 1

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście, pocztą elektroniczną na adres: rcksolna1@wp.pl, lub pocztą na adres RCK z dopiskiem: - oferta pracy.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://www.rckk.bip.parseta.pl/.


rozstrzygnięcie oferty - informatyk

13.0 KBPobierzPodgląd pliku