Dane podstawowe

Podstawa prawna

Obiekty zajmowane przez Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu

Inwentaryzacje

Regulaminy

Zarządzenia

Cennik

Zamówienia publiczne

Zapytania ofertowe poniżej 30.000 euro

Archiwum zamówień publicznych

Gospodarka nieruchomościami

Polityka bezpieczeństwa informacji

Kadra

Oferty pracy

Kontrole

Rejestry i archiwa

Informacje nieudostępnione w BIP

Redakcja Biuletynu

Kontrola Urzędu Skarbowego

Kontrola RCK w Kołobrzegu przeprowadzona przez Urząd Skarbowy.
Data kontroli: 27.08.2010 r.
Osoby kontrolujące:  K.Szumiato,  D.Janusz
Kontrola z upoważnienia: Naczelnika Urzędu Skarbowego
Cel kontroli: Rzetelność dokumentowania i ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych związanych z zawieranymi umowami z podmiotami dokonującymi sprzedaży towarów i usług na Jarmarku Solnym (lipec i sierpień 2010 r.)