Dane podstawowe

Podstawa prawna

Obiekty

Regulaminy

Zarządzenia

Cennik

Zamówienia publiczne

Zapytania poniżej 30.000 euro

Gospodarka nieruchomościami

Polityka bezpieczeństwa informacji

Kadra

Konkursy

Oferty pracy

Rejestry i archiwa

Informacje nieudostępnione w BIP

Obsługa Biuletynu

Kontrola Urzędu Skarbowego

Kontrola RCK w Kołobrzegu przeprowadzona przez Urząd Skarbowy.

Data kontroli: 27.08.2010 r.

Osoby kontrolujące:  K.Szumiato,  D.Janusz

Kontrola z upoważnienia: Naczelnika Urzędu Skarbowego

Cel kontroli: Rzetelność dokumentowania i ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych związanych z zawieranymi umowami z podmiotami dokonującymi sprzedaży towarów i usług na Jarmarku Solnym (lipec i sierpień 2010 r.)