Dane podstawowe

Podstawa prawna

Obiekty

Regulaminy

Zarządzenia

Cennik

Zamówienia publiczne

Zapytania poniżej 30.000 euro

Gospodarka nieruchomościami

Polityka bezpieczeństwa informacji

Kadra

Konkursy

Oferty pracy

Rejestry i archiwa

Informacje nieudostępnione w BIP

Obsługa Biuletynu

Kontrola planowa Komisji Rewizyjnej

Rodzaj kontroli: Kontrola planowa Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg.

Cel kontroli: przychody i wydatki RCK w roku 2009.

Data kontroli: 18.06.2010 r.

Imię i nazwisko kontrolującego: Jacek Woźniak i inni radni