Dane podstawowe

Podstawa prawna

Obiekty

Regulaminy

Zarządzenia

Cennik

Zamówienia publiczne

Zapytania poniżej 30.000 euro

Gospodarka nieruchomościami

Polityka bezpieczeństwa informacji

Kadra

Konkursy

Oferty pracy

Rejestry i archiwa

Informacje nieudostępnione w BIP

Obsługa Biuletynu

Kontrola planowana Biura Audytu i Kontroli UM

Wyciąg z protokołu planowanej kontroli przeprowadzonej w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu, z dn. 14.10.09, sygn. BAK.III. 0914-8/09


Jednostka kontrolowana: Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu

Temat kontroli: Kontrola przestrzegania procedur celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na podstawie co najmniej 5% wydatków. Realizacja przychodów.

Kontrolę przeprowadził: Sławomir Dassow - audytor wewnętrzny - Koordynator Biura Audytu i Kontroli, na podstawie upoważnienia nr OR.I.0113/100/09 z dnia 19 sierpnia 2009 r.wydanego przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg

Termin przeprowadzania czynności kontrolnych: 25 sierpień - 28 wrzesień 2009 r.

Protokół sporządzono: 14.10.2009 r.

Kontrola została ujęta w planie kontroli na 2009 r. stanowiącym załącznik do Zarządzenia wewnętrznego nr 02/2009 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 09.01.2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu wewnętrznej kontroli finansowej na rok 2009 r.

Okres objęty kontrolą: 01.01.09 - 30.06.09

Zakres kontroli:

  1. Procedury kontroli finansowej o których mowa w art. 47 ustawy o finansach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem wewnętrznych regulacji dotyczących celowości zaciągania zobowiązań finansowych oraz dokonywania wydatków.
  2. Proces związany z gospodarką płacową jednostki.
  3. Proces związany z gospodarką kasową jednostki.
  4. Proces związany z celowością, gospodarnością i terminowością regulowania zobowiązań finansowych.
  5. Proces związany z zamówieniami publicznymi.
  6. Proces związany z realizacją przychodów jednostki.