Dane podstawowe

Podstawa prawna

Obiekty zajmowane przez Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu

Inwentaryzacje

Regulaminy

Zarządzenia

Cennik

Zamówienia publiczne

Zapytania ofertowe poniżej 30.000 euro

Archiwum zamówień publicznych

Gospodarka nieruchomościami

Polityka bezpieczeństwa informacji

Kadra

Oferty pracy

Kontrole

Rejestry i archiwa

Informacje nieudostępnione w BIP

Redakcja Biuletynu

Kontrola finansowa Biura Audytu i Kontroli UM

  • Data: 27.03.2009 r.
  • Cel kontroli: Kontrola prawidłwości stanu gotówki w kasie jednostki z dokumenrtacją źródłową.
  • Osoby kontrolujące: Sławomir Dassow, Elżbieta Mieszczyńska
  • Nr upoważnienia: OR/0113/46/09