Dane podstawowe

Podstawa prawna

Obiekty

Regulaminy

Zarządzenia

Cennik

Zamówienia publiczne

Zapytania poniżej 30.000 euro

Gospodarka nieruchomościami

Polityka bezpieczeństwa informacji

Kadra

Konkursy

Oferty pracy

Rejestry i archiwa

Informacje nieudostępnione w BIP

Obsługa Biuletynu

Kontrola finansowa Biura Audytu i Kontroli UM

Data: 27.03.2009 r.
Cel kontroli: Kontrola prawidłowości stanu gotówki w kasie jednostki z dokumentacją źródłową.
Osoby kontrolujące: Sławomir Dassow, Elżbieta Mieszczyńska
Nr upoważnienia: OR/0113/46/09