Dane podstawowe

Podstawa prawna

Obiekty zajmowane przez Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu

Inwentaryzacje

Regulaminy

Zarządzenia

Cennik

Zamówienia publiczne

Zapytania ofertowe poniżej 30.000 euro

Archiwum zamówień publicznych

Gospodarka nieruchomościami

Polityka bezpieczeństwa informacji

Kadra

Oferty pracy

Kontrole

Rejestry i archiwa

Informacje nieudostępnione w BIP

Redakcja Biuletynu

Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu

Data rozpoczęcia kontroli: 27.01.2009r.
Data zakończenia kontroli: 27.01.2009r. godz. 1300
Osoby kontrolujące:
Jolanta Błachowiak - upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolnych nr 5/2009
Agnieszka Rodek - upoważnienie nr 15/09
Przedstawiciel obiektu w obecności którego przeprowadzono kontrolę: Marcin Gardzielik
Zakres przedmiotowy kontroli: przestrzeganie przepisów dot. higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w ośrodkach wypoczynku, w związku z organizacją ferii zimowych przez Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu
Protokół kontroli: HD/19/09

Przeprowadzenie kontroli zarejestrowano w Książce Kontroli Sanitarnej Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu