Dane podstawowe

Podstawa prawna

Obiekty zajmowane przez Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu

Inwentaryzacje

Regulaminy

Zarządzenia

Cennik

Zamówienia publiczne

Zapytania ofertowe poniżej 30.000 euro

Archiwum zamówień publicznych

Gospodarka nieruchomościami

Polityka bezpieczeństwa informacji

Kadra

Oferty pracy

Kontrole

Rejestry i archiwa

Informacje nieudostępnione w BIP

Redakcja Biuletynu

Informacja o prowadzonych rejestrach

 1. Rejestr kontroli przeprowadzanych w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu.
 2. Rejestr zarządzeń Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu.
 3. Rejestr druków ścisłego zarachowania Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu.
 4. Rejestr zwolnień lekarskich pracowników Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu.
 5. Rejestr delegacji Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu.
 6. Księga korespondencyjna -  rejestr korespondencji wychodzącej i przychodzącej
 7. Rejestr ogłoszeń na tablicy informacyjnej RCK w Kołobrzegu
 8. Rejestr umów zawieranych przez RCK
 9. Rejestr sprzedaży VAT
 • Rejestr EVS sprzedaży faktury VAT
 • Rejestr FKS sprzedaż korekta faktury
 • Rejestr UT utargów
8. Rejestr zakupu VAT
 • Rejestr faktury VAT EVZ do odliczenia 100%
 • Zakupy opodatkowane i nieopodatkowane EVZ
 • Rejestr FKZ faktury korygujące zakup
 • Rejestr zakup środków trwałych
9. Ewidencja zakupu VAT środków trwałych.
10. Ewidencja wyposażenia.
11. Ewidencja wyjść w godzinach służbowych.
12. Książka  Kontroli Sanitarnej - rejestr kontroli Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego.