Dane podstawowe

Podstawa prawna

Obiekty

Regulaminy

Zarządzenia

Zarządzenia 2021

Cennik

Zamówienia publiczne

Zapytania poniżej 30.000 euro

Gospodarka nieruchomościami

Polityka bezpieczeństwa informacji

Kadra

Konkursy

Oferty pracy

Kontrole

Rejestry i archiwa

Informacje nieudostępnione w BIP

Obsługa Biuletynu

Informacja o prowadzonych rejestrach

 • Rejestr kontroli przeprowadzanych w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu.
 • Rejestr zarządzeń Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu.
 • Rejestr druków ścisłego zarachowania Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu.
 • Rejestr zwolnień lekarskich pracowników Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu.
 • Rejestr delegacji Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu.
 • Księga korespondencyjna - rejestr korespondencji wychodzącej i przychodzącej
 • Rejestr ogłoszeń na tablicy informacyjnej RCK w Kołobrzegu
 • Rejestr umów zawieranych przez RCK
 • Rejestr sprzedaży VAT
 • Rejestr EVS sprzedaży faktury VAT
 • Rejestr FKS sprzedaż korekta faktury
 • Rejestr UT utargów
 • Rejestr zakupu VAT
 • Rejestr faktury VAT EVZ do odliczenia 100%
 • Zakupy opodatkowane i nieopodatkowane EVZ
 • Rejestr FKZ faktury korygujące zakup
 • Rejestr zakup środków trwałych
 • Ewidencja zakupu VAT środków trwałych.
 • Ewidencja wyposażenia.
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych.
 • Książka Kontroli Sanitarnej - rejestr kontroli Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego.

RWA

377 KBPobierzPodgląd pliku