Dane podstawowe

Podstawa prawna

Obiekty

Inwentaryzacje

Regulaminy

Zarządzenia

Cennik

Zamówienia publiczne

Zapytania poniżej 30.000 euro

Gospodarka nieruchomościami

Polityka bezpieczeństwa informacji

Kadra

Konkursy

Oferty pracy

Kontrole

Rejestry i archiwa

Informacje nieudostępnione w BIP

Redakcja Biuletynu

ZARZĄDZENIE Nr 7/2012

Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta
z dnia 15.03.2012 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania zwrotów kosztów przejazdu przysługujących pracownikom Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Z. Herberta z tytułu podróży służbowej oraz zasad używania prywatnych samochodów osobowych do celów służbowych

810 KBPobierz