Dane podstawowe

Podstawa prawna

Obiekty

Regulaminy

Zarządzenia

Cennik

Zamówienia publiczne

Zapytania poniżej 30.000 euro

Gospodarka nieruchomościami

Polityka bezpieczeństwa informacji

Kadra

Konkursy

Oferty pracy

Rejestry i archiwa

Informacje nieudostępnione w BIP

Obsługa Biuletynu

ZARZĄDZENIE Nr 21/2011

Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta
z dnia 12.12.2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej i instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt

445 KBPobierzPodgląd pliku