Dane podstawowe

Podstawa prawna

Obiekty

Inwentaryzacje

Regulaminy

Zarządzenia

Cennik

Zamówienia publiczne

Zapytania poniżej 30.000 euro

Gospodarka nieruchomościami

Polityka bezpieczeństwa informacji

Kadra

Konkursy

Oferty pracy

Kontrole

Rejestry i archiwa

Informacje nieudostępnione w BIP

Redakcja Biuletynu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o   gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010 Nr 102, poz. 651 z póź. zm. / oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (D.U. nr 207 z 2004 r. poz.2108) Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Z. Herberta  ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Kołobrzegu:
 

41 KBPobierz
115 KBPobierz